Sommerfest

Sommerfesten blir avholdt 16. juni, vel møtt!

Rusken

Rusken blir avholdt 25 april. Vi trenger frivillige til å hjelpe til med alt mulig, fra organisering til rydding. Ta kontakt med styret dersom du kan hjelpe til med organisering. Vi trenger biler med tilhengere, vi må skaffe container, vi trenger utstyr mm.