Sommerfest

Sommerfesten blir avholdt 16. juni, vel møtt!

Rusken

Rusken blir avholdt 25 april. Vi trenger frivillige til å hjelpe til med alt mulig, fra organisering til rydding. Ta kontakt med styret dersom du kan hjelpe til med organisering. Vi trenger biler med tilhengere, […]